Samfunnsløftet

Mål for prosjektet

Et toårig prosjekt som er finansiert av SNN1 og FOKLO, og som varer fra mars 2019 – mars 2021.

Prosjektleder: Finn Henrik Pettersen.

Hovedmål:

Skape grunnlag til å utvide fagopplæringen i Nord Norge (Norge) til også å gjelde lag og foreninger.

Delmål:

 • Skape flere arbeidsplasser i lokalsamfunnene i Nord-Norge gjennom fagutdanning i lag og foreninger.
  • Skape 15 fagarbeidere gjennom prosjektets periode.
  • Skape 20 nye godkjente lærebedrifter.
 • Øke fagkompetansen og ressurser i fotballklubber i Nord-Norge gjennom læreplasser i
  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • Andre aktuelle fagområder som byggdrifter, kontorfaget, renholdsfaget m.fl.
 • Skape gode oppvekstvillkår for barn og ungdom ifotballklubber
  • Formidle gode verdier gjennom barne- og ungdomsarbeiderfaget, spesielt rettet mot helse, miljø, kosthold og mobbing.

Prosjektet er godt i gang, og det har vært gjennomført møteserier i Nordland, Troms og Finnmark med klubber og fylkeskommunene. Mottakelsen i klubbene har vært strålende.

Det vil komme mer informasjon etter hvert som prosjektet skrider fram.

Hvorfor en klubb/forening bør ha lærlinger (link)

Samarbeidsavtale FOKLO-klubb/forening (link)