Om oss

Opplæringskontoret ble stiftet 11. oktober 1995 som bransjekontor for helse- og sosialfag i Lofoten, med navnet Opplæringskontoret for helse- og sosialfag i Lofoten. Kontoret ble i 2001 flerfaglig og skiftet navn til Flerfaglig Opplæringskontor i Lofoten AL (FOKLO). I 2013 endret opplæringskontoret selskapsform til SA (Samvirke).

Kontoret har i dag ca. 200 lærlinger og lærekandidater og er stadig i vekst.

Det har vært markant økning i etterspørsel etter læringer de siste årene, og i enkelte bransjer er det en utfordring å skaffe nok lærlinger til bedriftene.

FOKLO har 9 fast ansatte og innleide konsulenter. Våre dyktige medarbeidere er: http://www.fok-lo.no/ansatte/

Vi holder til i Trafikkgården (Karrierehuset) der vi har ett bredt og åpent samarbeid med Karrieresenteret og Utdanningsavdelingen i Nordland.

Vi står parat til å hjelpe deg, enten du er lærling eller bedrift, med å nå ditt mål.
Kontakt oss gjerne for hjelp eller spørsmål.

 Vår besøksadresse er: Storgata 31 (Trafikkgården vis a vis Circle K (Statoil), 8370 Leknes.