De grønne øyene

Publisert: 05.10.2020 av Kim Verner Solstad E-post forfatter

Framtidas Lofoten drives på fornybar energi. Det er attraktivt å bo her, vi har et bærekraftig reiseliv og et livskraftig næringsliv. Vi vil bidra til å nå FNs klimamål.

https://degronneoyene.no/