ARBEIDSOPPGAVE MED VURDERING

Publisert: 17.06.2020 av Kim Verner Solstad E-post forfatter

Dette er ett meget nyttig dokumentet for bruk mellom lærebedrift og lærekandidat.

ARBEIDSOPPGAVE MED VURDERING

 

Lærling / lærekandidat

Navn   

Lærefag

Adresse  

Læretid 

Postnr./-sted

Opplæringssted

 

 

Lærebedrift

Navn 

Ansvarlig leder

Adresse

Faglig leder 

Postnr. /-sted

Instruktør (er)

 

 

 

 

Vurdering                                                                                                                  Karakter

 

Vurdering av arbeidsoppgave nr.______

 

Arbeidsoppgaven er gjennomført (dato):

 

 

Vurderingsskala:
IB - ikke bestått                     
B - bestått              
BMG - bestått meget godt

 

Resultatet føres over i samleskjema for sammendrag av oppgavene gjennom læretiden.

 
Arbeidsoppgaven er gjennomført og vurdert:

 

 
Sted  _ _____________________________  Dato  ________________

 

___________________________________             _______________________________

lærling / lærekandidat  (kandidaten)                           faglig leder / instruktør

 

 

 

 

 

 

1.      Beskrivelse av arbeidsoppgave nr: _______


Her skal lærebedriften gi:       - en beskrivelse av arbeidsoppgaven

            - tidsramme for planlegging, gjennomføring og egenvurdering

- nødvendig grunnlagsmateriale som tegninger etc.

 

Oppgave:

 

 

 

 

Arbeidsoppgaven skal gjennomføres i tidsrommet:

 

2.      Grunnlag for vurdering


Her skal lærebedriften informere kandidaten om hva lærebedriften vil legge vekt på når denne arbeidsoppgaven skal vurderes.

Eksempel: selvstendighet, faglig innsikt, samarbeid, faglig utførelse, HMS, tidsbruk etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Arbeidsoppgaven skal knyttes til følgende kompetansemål i læreplanen for faget

 

Her skal kandidaten, i samarbeid med lærebedriften, skrive inn hvilke kompetansemål arbeidsoppgaven i hovedsak omfatter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørsmål om arbeidsoppgaven

 

Her kan kandidaten notere spørsmål vedrørende oppgaven:

- uklarheter i beskrivelsen av oppgaven?

- noe som mangler for å kunne utføre oppgaven?

- behov for assistanse (løfting, bæring o.l.)?

- annet?          

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.      Planleggingsdel

 

Her skal kandidaten lage en plan for den praktiske gjennomføringen av arbeidsoppgaven og begrunne valgene. Planen skal gjennomgås av bedriften før arbeidet påbegynnes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Planen er gjennomgått ___________________________________________________

      

                                                          (sign. faglig leder / instruktør)

6. Egenvurdering

 

Her skal kandidaten lage en enkel” sluttrapport” fra gjennomføringen av arbeidsoppgaven.

hva er du fornøyd med?

-                     gikk gjennomføringen slik du hadde planlagt?

-                     hvis ikke: Hvorfor?

-                     kunne noe vært gjort annerledes?

Hvis vedlegg brukes – henvis da til vedlegg.

 

 

 

 

7. Dokumentasjon

 

Her skal kandidaten dokumentere gjennomføringen av oppgaven. Hvis skrivefeltet er for lite/eller uegnet lages det her en oversikt over dokumentasjon som hører til oppgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbakemelding til lærlingen          

 

Her skal lærebedriften gi kandidaten tilbakemelding på utførelsen av arbeidsoppgaven.

(se pkt. 2 – Grunnlag for vurdering) Hva var bra og hva kan bli bedre – vurdere og sette karakter.

 

 

 

 

Tilbakemelding til kandidaten er gitt av:    ______________________________

                                                                       (sign. faglig leder / instruktør)