Kurs

Publisert: 12.02.2020 av Katrine Karlsen E-post forfatter

KURSPORTEFØLJE FOR FLERFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I LOFOTEN I SAMARBEID MED KURSAKTØRER

NB! Kursplanen for 2020 er under revidering,ta kontakt med oss på 907 26 641 om du lurer på noe.

Kursoversikt:

Førstehjelpskurs                             

Varme arbeider                                

Brannvernkurs                                 

Brukerkurs                                         .

Stillaskurs 2-5 m.                             

Stillaskurs 5-9 m                              

Førstehjelpskurs                              

Varme arbeider                                

FSE-kurs                                              

Liftkurs                                                

Bro og traveskurs                            

Ta kontakt med oss for mer informasjon om kursene, vi kan treffes på telefon; 760 800 60 eller på epost; post@foklo.no