Læreplassgaranti

Publisert: 15.01.2020 av Katrine Karlsen E-post forfatter

Nordland Fylkeskommune har sist høst vedtatt å innføre en ordning for elever med ungdomsrett og som har valgt yrkesfag.

Garantien om en lærlingeplass gjelder geografisk hele Nordland, og ikke på samme måte som det er for elever i videregående skole i dag.

Her garanterer NFK en elevplass i elevens region – hvor Nordland er delt i tre utdanningsregioner.

 

Mer informasjon: https://www.nfk.no/tjenester/utdanning/lareplassgaranti/

 

Søkere på læreplass som kan omfattes av garantien er:

 

Alle fagene må være bestått, både programfag og fellesfag

Søker må være aktiv søker til læreplass

Søker må vise interesse for faget ved et intervju mot slutten av Vg2

En læreplassgaranti vil innebærer at elever som oppfyller kravene skal få oppfylt retten til en læreplass i sitt fag i Nordland fylke

Utkast til kontrakt ser slik ut:

https://www.nfk.no/_f/p34/ie2d72636-1603-48e6-9e92-dbbc79564b7d/samarbeidsavtale-lareplassgarantist.pdf