Lønn til lærlinger og lærekandidater

Publisert: 03.09.2019 av Katrine Karlsen E-post forfatter

Leknes, 03.09.19

 

TIL VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER OG SAMARBEIDSBEDRIFTER

 

 

Lønn til lærlinger og lærekandidater

 

Partene i arbeidslivet har de siste årene framforhandlet nye lønnsavtaler for lærlinger og lærekandidater.

 

Det som tidligere har vært en mer eller mindre lik lønnsavtale for alle fag, er nå for en del fag blitt helt annerledes.

 

Det er derfor svært viktig at den enkelte lærebedrift setter seg grundig inn i hvilke lønnsbetingelser som gjelder for egne bransjer.

 

Informasjonsansvaret til nye lærlinger og lærekandidater mht. lønn, ligger hos den enkelte lærebedrift, som også er arbeidsgiver for den /de lærlingen(e)/lærekandidaten(e) som det blir skrevet lære-/opplæringskontrakt med.

 

FOKLO vil ikke informere om lønn lenger. Det er lærebedriftens ansvar. Årsaken til dette er at vi skal være helt sikker på at informasjon om lønn skal være helt korrekt. Dette er det lærebedriftens/arbeidsgivers ansvar å gi. FOKLO skal gjerne bidra sammen med bedriften, når dette er avklart på forhånd. Dette vil bidra til at det ikke blir gitt feilinformasjon, noe som på et senere tidspunkt kan føre til økonomiske konsekvenser for lærebedriften.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Sten Roger Sandnes

Daglig leder

Flerfaglig Opplæringskontor i Lofoten

 

Mobil: 907 26 641

E-Post: srs@foklo.no

Hjemmeside: www.foklo.no

 

 

 

Fleksibel Opplæring med Kunnskap, Latter og Omsorg