Ledige læreplasser

FOKLO har ledige læreplasser i følgende fag: 

 

- Elektrikerfaget 

- Tak- og membrantekkerfaget 

- Industrimekanikerfaget 

- Sveisefaget 

- Motormekanikerfaget 

- Industrimekanikerfaget 

- Fiske og fangst 

- Industriell matproduksjon 

- Kontor- og administrasjonsfaget 

- Sjømatproduksjon 

- Renholdsoperatørfaget 

-Byggdrifterfaget 

- Kokkfaget 

- Servitørfaget 

- Kontor- og administrasjonsfaget 

Kontakt oss på FOKLO for mer informasjon om ledige læreplasser. Vi kan treffes på telefon; 760 800 60 eller E-post; post@foklo.no