Instruktør- og fagliglederkurs

27 og 28. oktober 2020, 12. og 13. januar 2021.

Kurset er på Statles rorbusenter, Mortsund.

Kurstid: 0830-1530 begge dagene. Info om kurset: Målet med kurset er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper om fagopplæring og emner knyttet til opplæring av lærlinger/lærekandidater. Kursdeltakerne får en innføring i sentrale yrkespedagogiske prinsipper og basisforståelse av læring, instruksjon, kommunikasjon, vurdering, og motivasjon. Målgruppen er Instruktører/veiledere, faglige ledere, representant for de ansatte – lærere i den videregående skole – og andre med opplæringsansvar for lærling/lærekandidater. Kurset er gratis. Deltakere får: lunsj begge dager. Velkommen skal du være.

Ved påmelding send mail til post@foklo.no