Bedriftens side

Hvorfor bli lærebedrift? Bedriften får:

 • Rekruttere og utdanne egen faglært arbeidskraft
 • Være med på å utdanne Norges nye fagarbeidere.
 • Delta i offentlige anbudsrunder.
 • En faglig oppdatering gjennom det å være en aktiv lærebedrift i faget.
 • Hevet statusen på yrkesfagene
 • Tilskudd fra staten for å påta seg denne opplæringen (utbetales av fylket).
 • En ungdom som tilfører bedriften nye impulser og oppdatert kunnskap
 • En ressurs som kan bidra til økt lønnsomhet
 • Et godt omdømme som bransjene og samfunnet verdsetter
 • Tilbud om kurs og veiledning til instruktører og faglige ledere i bedriften 

 

Last ned denne brosjyren:   https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=15218&FilId=13366 

Hva får bedriften i tilskudd, se oversikt her:  https://www.nfk.no/tjenester/folkehelse/frivillighet/tilskudd-nfk/larlingtilskudd.749631.aspx

 

Hvordan bli lærebedrift?

 • Enhver virksomhet som kan gi opplæring innenfor fag som fører fram til et fag- eller svennebrev, kan søke om å bli helt eller delvis godkjent som opplæringsbedrift.
 • Lærebedriften må ha en kvalifisert faglig leder med ansvar for opplæringen.Normalt vil fag eller Svennebrev være dekkende.
 • Opplæringskontoret  er behjelpelig under hele prosessen, fra det søkes om godkjenning og i det videre arbeidet med lærling.
 • Kan bedriften bare gi opplæring i deler av læreplanen kan dette løses gjennom et samarbeid med Opplæringskontoret.

 Søke om godkjenning:  https://www.nfk.no/sd/skjema/NFK024/Godkjenning_som_lrebedrift

Kurs og oppdatering:

 • Tilbud om kurs og veiledning til instruktører og faglige ledere i bedriften
 • Tilbud om kurs og veiledning for lærlinger
 • Opplæring i OLKWEB

Legge inn en link til kurstilbud hjemmeside FOKLO. Gjelder også kurs i NFK’s regi!

 

Ta kontakt for en uforpliktende prat om fagopplæring i DIN bedrift: http://fok-lo.no/kontakt-oss/

 

Viktig informasjon om fag-/svenne-/kompetanseprøve, les her: 

https://www.nfk.no/tjenester/utdanning/fag-og-yrkesopplaring/fag-svenne-kompetanseprove/